DOBRZYCA – kajaki, spływ kajakowy.

Spływ Dobrzycą  60km. 3-4 dni, szlak umiarkowanie zagospodarowany, rzeka jest dzika i naturalna. Początek szlaku jezioro Machliny – koniec szlaku Stanica Krępsko. Rozpocząć spływ Dobrzycą można: w Machlinach (odcinek zwałkowy)  lub w Nowej Wsi lecz tylko przy dość dobrym stanie wód. Od Iłowca znacznie zasilają Dobrzycę dopływy Businka i Świerczyniec co znacznie zwiększa ilość niesionej wody. Zatem najpewniejszym najwyższym miejscem rozpoczęcia spływu jest właśnie Iłowiec. 

ETAPY SZLAKU:

-Od ujścia jeziora do leśniczówki Machliny( pierwszy betonowy most) przy niskich stanach wody pewne burłaczenie.

-Od leśniczówki do Nowej Wsi tamy i żeremia bobrowe, rozlewiska, nietrudno spotkać bobra. Uroczyska niepowtarzalne na pozostałej częsci Dobrzycy. Resztki drewnianego mostu (znak, przenoska – nieaktualny). 

-Odcinek Nowa Wieś -pierwszy most na szosie Wałcz-Czaplinek łatwy i  gładki, z lewej strony wpada struga z jeziora Busino niegdyś łącznik z Piławą w Nadarzycach.

– Międzymoście – z prawej struga Świerczyniec, Zajazd Leśny Dwór http://www.lesnydwor.net.pl , poniżej kilkanaście minut Ośrodek terapeutyczny przy którym dość niepozorna przenoska (pozostałości betonowego jazu), należy przenieść kajak lewym brzegiem nie ciągając po wystających gruzach by nie uszkodzić sprzętu.

-Od mostu do wysepki porośniętej świerkami, w rzece kamienie porośnięte czerwonawymi glonami i ciekawe wodorosty, nietrudno wśród  nich zauważyć lipienia.

– Za wysepką majątek Dobrzyca pierwszy punkt zdobyty przez WP. Po drugiej stronie tak zwanego „wału pomorskiego”, sowiecki rozkaz  utrzymania przyczółka na szosie Wałcz-Czaplinek przyczynił się do dramatycznego rozkazu dowódcy okrążonych pododdziałów WP. rozstrzelano niemieckich jeńców celem zluzowania wartowników do walki. Gdzieś poniżej majątku Dobrzyca rzeka płynie kilkoma nurtami należy płynąć najwyraźniejszym choć wszystkie wiodą do celu.

– Golce – po rodzinie Golców pozostał we wsi kościółek i prawdopodobnie młyn. Odległe o 6 km Zdbice – miejsce przełamania wału-pomorskiego, fragmenty bunkrów, okopy, skansen bojowy WP. 

– Między Golcami a Rudnicą: ujście z jeziora Golce, ciekawe drzewostany bukowe i grabowe, niestety mocno zagrożone przez bobry. W Rudnicy na prawym brzegu przed mostem atrakcja w postaci Parku Linowego http://rudnicapark.pl

– Z Rudnicy do Ostrowca -dopływ Kłębowianki z prawej , dalej z lewej okazałe martwe dęby dawniej pomniki przyrody.


-Wyraźny dopływ Piławki- ostatni odcinek Pętli Wałeckiej. Tuż przy wejściu Zdbicy most i miejsce odpoczynku dla turystów, nieco dalej fragmenty starego mostu i ujście z jeziora Łubianka.

-W Ostrowcu pod mostem niegroźny próg, nieco dalej przyczółki po moście dawnej kolei Wałcz-Złotów. Po prawej łąki to znak, że opływamy „BUT”- na mapie tak wygląda teren i tak go zwą miejscowi.

– Dłuższa prosta przed Czaplą- można się ścigać. W Czapli dawny młyn dziś elektrownia.
-Wiesiółka  na mapach występuje częściej  jako Czapla, obecnie podzielono wieś na  Wiesiółkę i Czaplę. Jeszcze w latach pięćdziesiątych  istniała tu sprawna kuźnia wodna. Przy przeprawie przez kuźnie należy zachować szczególną ostrożność.

– Odcinek do Tarnowa wymagający technicznie, ale niezmiernie ciekawy, w rejonie betonowego mostu u podnóża Bukowej Góry miejsce po grodzisku słowiańskim.

-Przed Tarnowem spowolniony nurt i łąki. 

– Za Tarnowem  ciekawe meandry i spotkanie z Piławą. Dalej resztki drewnianego mostu zbudowanego przez LWP.

-Następny ceglany–dzieło dziewiętnastowiecznych architektów, oddany do użytku 15 maja 1879 r (trasa kolejowa Kołobrzeg –Poznań ).

-Kawałeczek bystrza, kilka głazów i most, tuż za nim stanica Krępsko, pierwszy punkt gdzie można zakończyć spływ, lub płynąć do Dobrzycy.

PRZENOSKI  I  PRZESZKODY:

Iłowiec-próg z lewej

Golce-tama most z prawej

Ostrowiec próg pod mostem- przy niskich stanach wody

Czapla-tama most z prawej teren prywatny, propozycja by zachować 1,5 m od linii brzegowej.

Tarnowo jaz na hodowli ryb długa z lewej 

Tarnowo jaz na hodowli ryb krótka z lewej  


w górę